Zakład Usług Informatycznych

Kadry i Płace 

 

Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracownika i firmy. Umożliwia obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny z obowiązującym prawem pracy.

 

v Rejestrowanie i automatyczne rozliczanie umów o pracę, cywilnoprawnych, praw autorskich

v Rejestrowanie szczegółów  przebiegu zatrudnienia (choroba, spóźnienie, urlop, nadgodziny itp.)

v Ewidencja nieobecności, szkoleń, badań lekarskich i wprowadzenie ich do kalendarza

v Ewidencja czasu pracy przy pomocy hierarchicznie zorganizowanych kalendarzy pracy (firmy, grupy pracowników, pracownika)

v Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych

v Automatyczne obliczanie wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto

v Pilnowanie przekroczenia limitów (urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, opieki nad chorym członkiem rodziny itp.)

v Wydruki kadrowo-płacowe (m.in. świadectwa pracy, druki umów, zaświadczenia) oraz deklaracji PIT na własnych i gotowych formularzach

v Przesyłanie danych do programu Płatnik

v Raporty do GUS i SOD Offline

v Rozliczanie dowolnych składników płacowych – m.in. wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy

v Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku

v Przelewy na konta pracownika, Urzędu Skarbowego, ZUS

v Integracja z programem Finanse i Księgowość.

 


Copyright © 2008 Zakład Usług Informatycznych "INFO". Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
CMS, wykonanie & hosting: 3a.pl