Zakład Usług Informatycznych

Finanse i Księgowość 

 

Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.

 

v Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku obrachunkowego

v Definiowanie rejestrów VAT, wzorcowy plan kont powiązany ze sprawozdaniami finansowymi do swobodnej modyfikacji przez Użytkownika

v Wybór miejsca zapisu dokumentu – możliwość wprowadzenia dokumentu do ksiąg lub do bufora

v Możliwość sprawdzenia wpływu dokumentów z bufora na stan kont przed ich zaksięgowaniem

v Wygodne wzorce księgowań

v Księgowanie w dwóch okresach sprawozdawczych – bieżącym i poprzednim

v Ewidencja wielowalutowa, możliwość przeliczania wartości dokumentu z waluty na złotówki z zachowaniem danych w poszczególnych walutach

v Pełna obsługa rozliczeń VAT wg dowolnej metody (zasady ogólne, metoda kasowa, rozliczenia kwartalne)

v Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym transakcji wewnątrzunijnych

v Dowolna liczba rejestrów VAT w programie

v Dowolna liczba (nie zerowych) stawek VAT plus stawka zerowa i zwolnione z VAT dla każdego zdefiniowanego rejestru

v Bieżące informacje o zobowiązaniach i należnościach w żądanych przekrojach

v Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę, wystawianie i drukowanie not odsetkowych

v Zestawienie kompensat w rozrachunkach wzajemnych z kontrahentem, rozliczanie zaliczek pracowniczych

v Wykonywanie typowych raportów z kont (również zapisy i obroty konta lub grupy kont.)

 


Copyright © 2008 Zakład Usług Informatycznych "INFO". Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
CMS, wykonanie & hosting: 3a.pl