Zakład Usług Informatycznych

Usługa

Jednostka miary

Cena netto*
[PLN]

1. USŁUGI ABONAMENTOWE

Umowa stała standardowa dotycząca obsługi i konserwacji oprogramowania oraz serwisu stanowisk komputerowych**

za miesiąc

od 200,00

Dodatkowe godziny dla klientów abonamentowych (powyżej godzin określonych w umowie)

za godzinę

55,00

2. POZOSTAŁE USŁUGI

Usługi informatyczne***

Telefoniczne i zdalne usługi bieżące i ekspresowe
(czas trwania usługi do 15 minut)

za usługę

45,00

Usługi za każdą rozpoczętą godzinę

za godzinę

110,00

Usługi dotyczące systemu Symfonia za każdą rozpoczętą godzinę

za godzinę

132,00

Serwis jednego stanowiska komputerowego

za usługę

60,00

Serwis urządzeń fiskalnych 

Fiskalizacja kasy, drukarki fiskalnej

za usługę

1,00

Przegląd okresowy kasy, drukarki fiskalnej

za usługę

105,00

Programowanie kasy fiskalnej

za usługę

od 105,00

Odczyt kasy, drukarki fiskalnej

za usługę

210,00

Pozostałe 

Koszt dojazdu do klienta na terenie Koszalina

za usługę

20,00

Koszt dojazdu do klienta poza Koszalin

za 1 km

0,86

* - ceny nie zawierają wartości części i materiałów niezbędnych do wykonania usługi

** - umowy wdrożeniowe, powdrożeniowe i serwisowe - ceny negocjowane

*** - usługi informatyczne obejmują prace instalacyjne, serwisowe, szkolenia, wdrożenia i konsultacje

 

UWAGI:

1. Ceny usług wykonywanych poza godzinami pracy firmy oraz w dni wolne od pracy ustalane są indywidualnie.

2. Przy stawkach godzinowych pierwsza godzina jest niepodzielna, powyżej 1 godziny czas wykonywania usługi rozlicza się co 0,5 godziny.

3. Przy usługach nieabonamentowych do czasu usługi dolicza się czas dojazdu i powrotu do siedziby firmy.

4. Cennik usług obowiązuje od 01.01.2018. 


Copyright © 2008 Zakład Usług Informatycznych "INFO". Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
CMS, wykonanie & hosting: 3a.pl